dê mạ vàng

Dê chiêu tài nguyên bảo,tăng tài phát lộc,may mắn FH013G

5,556,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê nguyên bảo vàng lớn, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 18cm x 54cm + Khối lượng: 4.7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Dê vàng trên trăng lớn,thu hút tài lộc bất ngờ FH014G

4,443,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê trên mặt trăng lớn, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 23cm x 47cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Tam dương khai thái,vượng tài khí,trừ sát khí FH095G

5,429,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam dương (ba con dê) trên núi vàng, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 20cm x 50cm + Khối lượng: 4.7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn

Tam dương trắng ,gia tăng tài vận,may mắn FH098G

5,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam dương (ba con dê) trắng bên bồn tụ bảo, có đèn, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 28cm x 35cm + Khối lượng: 5.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử